Depresjonsappen skiller seg fra noen andre selvhjelpsapper fordi den er laget av leger, psykologer og psykiatere med ekspertise på og erfaring i å behandle depresjon. 25 pasienter har vært med underveis i utviklingen for å ivareta et brukerperspektiv og sikre at appen er lett å bruke.

De faglige metodene som benyttes i Depresjonsappen er kognitiv terapi og metakognitiv terapi for depresjon. Du kartlegger, bevisstgjør og endre dine depressive tanker og handlinger. Slik kan du stoppe prosesser som utløser og vedlikeholder depresjonen. Symptomene vil svekkes og du vil føle deg bedre. Dette er forklart mer utfyllende lenger ut i Depresjonsappen i modellen som kalles den kognitive diamanten.

Hvem er Depresjonsappen for?

Den er laget for deg som er deprimert eller kjenner plagsomme depressive symptomer. Den kan brukes om du er ung eller gammel og for alle grader av depresjon. Noen vil bare trenge den hjelpen de får fra appen, mens andre kan trenge samtaleterapi eller medisiner i tillegg.

Hvordan bruke Depresjonsappen?

Det vil variere hvor mye du orker å arbeide for å bli bedre av depresjonen din. Jo mer du gjør jo bedre vil du bli. Men ikke bli for sliten. I noen av oppgavene skal du kontakte noen som du kan snakke med, som du stoler på. Det kan være en venn, en helsesøster eller noen andre. Kontakt fastlegen din og be om å hyppige samtaler så lenge du bruker appen til å arbeide med depresjonen.

Hva inneholder Depresjonsappen?

1

Tester, oppgaver og øvelser

Appen inneholder en rekke øvelser og eksempler på hvordan du kan takle din depresjon på best mulig måte. Du vil til enhver tid kunne følge din progresjon.
2

Struktur og oppfølging

Depresjonsappen hjelper deg å strukturere hverdagen din. Det er viktig i arbeidet med å bli bedre av depresjon. Du får hjelp til å planlegge og styre hvordan du bruker tiden din med en aktivitetskalender.
3

Video og lyd

Appen inneholder flere videoer med fortellinger fra noen som selv har vært i gjennom vanskelige tider med depresjon og så blitt bedre. Av personvernhensyn benytter vi andre til å fortelle disse historiene.

Hvem har utviklet Depresjonsappen?

Bilde av Torbjørn Tvedten
Torbjørn Tvedten
Lege og psykiater

Hovedpersonen bak Depresjonsappen er lege og spesialist i psykiatri, Torbjørn Tvedten. Han har lang klinisk erfaring med å behandle, depresjon, angst, ADHD og rusavhengighet. Han har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor disse områdene og publisert artikler i internasjonale fagtidsskrift. Med videreutdanning i kognitiv terapi, metakognitiv terapi og systemisk familieterapi har han et bredt faglig ståsted.

Andre fagpersoner som har deltatt i utviklingsarbeidet er psykologstudent Remi Høiseth. Hans hovedoppgave på psykologistudiet ved Universitet i Oslo er å forske på hvor stor effekt. Depresjonsappen har for de som bruker den. Familieterapeut Guri Berntsen har utdanning i kognitiv terapi og emosjonsfokusert parterapi og har lang erfaring i terapeutisk arbeide med sorg og kriser. Ingrid Tvedten er psykolog med videreutdanning i metakognitiv terapi og arbeider med depresjon hos eldre. Andre gode bidrag har kommet fra en rekke fastleger, psykologer og IKT-kyndige. 25 pasienter har vært med å teste appen på forskjellige utviklingstrinn og kommet med gode forslag til innhold og funksjonalitet.

Se og hør utvikleren fortelle om seg selv og appen