Nedenfor finner du tilbakemeldinger og kommentarer fra mennesker som bruker Depresjonsappen. Legg gjerne igjen en tilbakemelding i skjemaet nederst på siden du også! Ikke bruk fullt navn for kommentarer om du ikke ønsker at det skal synes at du bruker depresjonsappen. Det holder med å bruke et kallenavn eller bare fornavnet ditt.

15 responses to “Kommentarer

Hei, fin app med bra design. Men, jeg finner ikke noe dokumentasjon på om denne appen virker. Er den for eksempel testet mot en kontrollgruppe?

Tok appen litt overfladisk til å begynne med,men er blitt skikkelig interessert etter hvert.Savner at man kan gå tilbake og jobbe med tidligere spørsmål som man ønsker å behandle grundigere.Kan man ta hele appen om igjen når man er ferdig med de hundre spørsmålene?

Har fått tilbakemelding fra personer jeg har anbefalt appen til at de liker appen, men at de savner muligheten til å se på tidligere oppgaver/ tema. Håper dette lar seg ordne !

Det er satt i gang et forskningsprosjekt som skal underslke om Depresjonsappen virker eller ikke. Det er bare 3 uker siden den ble ferdig, så det er for tidlig å vite. Forskningsresultatene vil foreligge i slutten av april 201. Studien er en hovedfagsoppgave på psykologistudiet ved Universitetet i Oslo.

Det går ikke an å gå gjennom oppgaver på nytt! Jeg bladde raskt gjennom en, med tanke på å komme tilbake og gjøre den mer grundig senere. Men nå kan jeg ikke lese den oppgaven lenger.

Lett anvendelig «Bare mitt» verktøy, med fokus kun på meg og det JEG gjennomgår.

App med,-«akkurat det jeg trengte å høre, gjøre og lese, da jeg ikke lenger kunne se verdien eller nytten i MEG.

En motivator med aktuelle og gjennmførebare oppgaver med den hensikt å gjenforene meg, med en styrket og mer bevisst JEG.I dag er det jeg som styrer tankene mine og ikke tankene som styre meg.

Appen er «det store steget» til hjelp, men som mange av oss ikke har våget eller våger å ta…

Det blir laget en «repeat» knapp så du kan se videoer og gjøre oppgaver om igjen. Den vil komme på en oppdatering tidlig neste år.

Blir et hinder når skjemaer/verktøy ligger på nettsiden og ikke kan fylles ut digitalt. Plutselig blir oppgaven enda en ting på to-do-lista som bare utsettes. Ellers et lærerikt og nyttig verktøy. Savner også å kunne bla tilbake i tidligere oppgaver.

Savner symptomet med å sove for mye i depresjonstesten. I appen er det lagt vekt på lite og urolig nattesøvn, men ikke tatt hensyn til den andre siden av skalaen. Ellers er appen til god hjelp med å starte refleksjonen rundt egen sykdom.

Det er helt riktig at det å sove for mye er vanlig ved depresjon, ikke bare søvnvansker og urolig søvn. Det kommer snart en blogg om Freeze eller som noen sier «playing dead» Der vil det å sove for mye bli omtalt.

Appen er interessant og har også verdi hvis depresjonen er biologisk betinget.Det jeg stiller meg undrende til er de repeterende spørsmålene.Forsøket på å endre tankemønstre har jeg ikke så stor tro på at man kan gjøre på egenhånd.Det tar uansett lang tid og det å følge appen forandrer lite på det grunnleggende emosjonelle.Men gode ideer om forskjellige egenaktivitet som hjelper på depresjon har appen.

Mye bra informasjon på nettsida deres også, som jeg bruker i tillegg til appen. Men mangler info om trening.