Skrevet av: Torbjørn Tvedten

Depresjonsappen har nå vært tilgjengelig for bruk i mer enn tre måneder. Mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde brukere er kommet inn, men det er også pekt på forbedringsmuligheter, og det har vi arbeidet med en stund. Denne helgen kommer den første store revisjonen. En god nyhet er at Depresjonsappen nå også kan benyttes på nettbrett. Brukervennligheten er betydelig forbedret ved at det er laget en «repeat» knapp slik at videoene kan sees flere ganger etter hverandre.

Loggen som finnes under HISTORIE nederst på siden er nå blitt aktivert slik at du kan gå tilbake for å se det du har svart på oppgavene dine på nytt. MADRS depresjonstest viser nå resultatene på en egen side, og du kan velge å se enten tallverdi eller en grafisk kurve. Du kan også kikke over svaralternativer før du svarer og det er laget en «repeat» knapp som gjør at du kan se en video flere ganger etter hverandre. Ikke minst er folk fornøyd med at prisen er kraftig redusert og som et introduksjonstilbud kan Depresjonsappen nå lastes ned for 149 kroner.

Vi håper du har vært fornøyd så langt og at du har fått den hjelpen du har trengt. Depresjonsappen fortsetter å utvikle seg og vi arbeider kontinuerlig med forbedringer.