Tanker som gjør deg sykere

Tanker som gjør deg sykere

 1. Mange deprimerte bruker mye tid på å finne årsakene. Hvorfor er jeg så deprimert.? Hva har skjedd? Når du leter etter årsaker til depresjonen din så vil tankene dine dreie seg om ting som har vært vanskelig, ting som har gått galt eller ting du ikke har mestret. Et slikt tankefokus blir veldig negativt og forsterker depresjonen din. Ofte er det ikke mulig å finne gode svar på hvorfor du er deprimert. Når hjernen din ikke finner gode svar på dine spørsmål så vil den fortsette å arbeide med dette. Ved stadig å spørre deg selv slike hvorfor-spørsmål som ikke har noen gode svar så lar du aldri hjernen din få hvile. Du blir enda mer sliten og enda mer deprimert.
 2. Mange deprimerte har dårlig selvfølelse og stiller seg gang på gang spørsmålet “Er jeg bra nok?” For å finne svar leter du i hukommelsen etter flauser og tabber du har gjort. Du analyserer situasjoner der du dummet seg ut for forstå hva som skjedde, lære av egne feil og kunne takle det bedre når en tilsvarende situasjon oppstår. I en depressiv periode vil du aldri synes at du er bra nok. Svaret blir derfor “Nei, jeg er ikke bra nok.” Å la tankene kretse rundt dine egne nederlag vil aldri kunne korrigere denne oppfatningen. Spørsmålet om du er bra nok vil derfor vedlikeholde depresjonen din og i verste fall gjøre deg sykere.
 3. Det er mange andre spørsmål du også spør deg om og om igjen når du er deprimert. “Blir jeg noen gang bra igjen? Orker jeg å leve slik? Er jeg i ferd med å bli gal? Hva tror folk om meg nå?”  Ingen av disse spørsmålene er det mulig for deg selv å gi gode svar på. Fordi du ikke finner svar så spør du deg selv det samme igjen og igjen. Mange opplever dette som et skikkelig tankespinn. Den ene negative tanken tar den andre uten stans. Med sosial tilbaketrekking og få aktiviteter vil du som er deprimert ha mye tid til slik depressiv grubling. Når en ikke får sove blir det mye tid til slikt tankespinn. All slik negativ tankeaktivitet opprettholder depresjonen din og kan gjøre deg enda sykere.

Du kan motarbeide depresjonen og tenke friskere tanker ved å ikke gå de vanlige tankefellene:

 • Alt eller intet – svart/hvit-tenkning. Når du er unyansert uten å se mulighetene for en mellomting, at det verken er enten det ene eller det andre
 • Spå om framtiden. Når du er overbevist om at det ikke vil gå bra, og derfor ikke ser andre muligheter.
 • Katastrofetenkning. Når du er overbevist om at det forferdelige du tenker på virkelig kommer til å skje. Slike tanker skaper mye angst.
 • Nedvurdering av det som er bra. Så fin kjole du har! “Nei, den er gammel, jeg kjøpte den billig.”
 • Emosjonell resonnering. Jeg kjenner det på magefølelsen. Når jeg føler at dette er riktig, så må det jo være slik.
 • Kategorisering. Når man setter negative merkelapper på en selv eller andre.
 • Må/burde. Ubegrunnede strenge regler for hva du må eller burde gjøre.
 • Tankelesing. Når du tror du vet hva andre tenker om deg, uten at du egentlig har grunnlag for å vite det
 • Overgeneralisering. Når du trekker negative konklusjoner ut fra enkelthendelser uten å ta I bruk all du vet om saken.
 • Offertenkning. Når du legger skylden på andre eller på det som har skjedd deg tidligere for at du ikke har det noe bra nå.

Tanker som gjør deg friskere

Bevisste og ubevisste tanker strømmer gjennom hodene våre hele tida. Når du er deprimert er mye av dette tankeinnholdet negativt. Det kan virke som om denne negative tankestrømmen er helt ukontrollerbar. Du kan finne tankemessig ro ved mindfullness-øvelser, meditasjon og yoga. Dette vil gjøre deg mer oppmerksom på det som skjer her og nå. Slik kan du lettere legge vekk det negative fra fortida.

Det vil hjelpe deg å finne tankemessig ro hvis du slutter så stille deg selv så mange spørsmål du ikke kan finne svarene på. Slike spørsmål gjør deg frustrert og hindrer hjernen i å falle til ro. Du må akseptere og bestemme for deg selv at dette kan jeg ikke finne ut av. Mange spørsmål vil forbli ubesvart. Si noe slikt til deg selv: “Dette spørsmålet bør jeg la være å stille fordi det er umulig å finne svar på det.” Slik kan du trene deg opp til å ikke spørre deg selv om ting du ikke finner svar på. Eksempler på spørsmål hvor det ikke finnes svar er: “Hva tenker folk om meg? Hvor lenge vil depresjonen min vare? Hva ville skjedd hvis jeg hadde sagt eller gjort noe annet den gangen jeg dummet meg ut? Blir jeg lykkelig igjen hvis jeg finner meg en ny kjæreste?

På denne måten kan du velge å bruke hjernen på en smartere måte. Da vil du kunne bli mindre sliten og få mer overskudd. Bruk kreftene på tanker som kan gjøre deg friskere, slik som: “Dette kan gå bra. Jeg klarer det nok. Jeg trenger ikke alltid å være så flink. Jeg vil bli lykkeligere av å legge lista lavere.” De fleste har vanskelig for å tro på urealistiske, positive tanker om at alt skal bli bra. Det vet vi ikke svaret på, og det vil gjøre deg usikker hvis du forsøker å overtale deg til å tro på noe du ikke kan vite. Eksemplene som ble nevnt er generelt optimistiske, men likevel helt sanne. “Dette kan gå bra.” Tren på si slike optimistiske, men sanne setninger til deg selv.