Kvinner og depresjon

I denne artikkelen får du vite mer om hva som gjør kvinner sårbare for å utvikle depresjoner.

Tidligere ble det hevdet at omlag dobbelt så mange kvinner som menn får en depresjon. Nyere forskning viser imidlertid at nesten like mange menn som kvinner rammes av depresjon. Menns depresjoner er noe annerledes enn kvinners depresjon. Det er også forskjeller på hvorfor kvinner bli deprimert i forhold til hvorfor menn blir deprimert.

Kvinner utsettes for store biologiske og psykologiske påkjenninger i flere livsfaser. Dette gjelder spesielt ved graviditet, under amming, i rollen som omsorgsfull mor og ikke minst i overgangsalderen hvor det skjer store hormonelle forandringer. Disse periodene skaper fysiske og følelsesmessige påkjenninger for kvinner og de rammer selvfølgelig ikke menn. Mange kvinner får negative psykiske reaksjoner og erfarer betydelige vanskeligheter i disse livsfasene. De kan få problemer med infertilitet, uønsket graviditet, spontanaborter, vansker med amming og karrieremessige hindre på grunn av svangerskap og fødsel. Mange opplever smertefulle, sene spontanaborter og dødfødsler. Sorg knyttet til disse tapene kan bli overveldende og langvarig slik at kvinnene som rammes utvikler depressive lidelser. Så mye som 1 av 10 kvinner opplever depresjon mens de er gravide og 1 av 6 kvinner opplever depresjon i løpet av det første året etter fødselen. Hos noen vil en bipolar lidelse vise seg for første gang  i barselperioden.

Både gutter og jenter opplever at nivåene av kjønnshormoner øker i puberteten. For kvinner skjer det store hormonforandringer i menstruasjonssyklusen.  Mange vil slite premenstruelt med depressive symptomer. De hormonelle endringene blokkerer for den gode følelsen man normalt opplever over forhold som vanligvis gir glede. Noen kvinner er spesielt følsomme for slike hormonforandringer slik at de får problemer med å aktivere hjernens belønningssystem. Dermed får de dårligere motivasjon, de blir følelsesmessig flatere og har lettere for å utvikle depresjoner. Det er fortsatt uklart hvorfor slike hormonelle forandringer demper belønningssenteret og forårsaker depresjoner.

Mer enn to tredjedeler av de vanlige omsorgsoppgavene i hjemmet gjøres av kvinner. Dette gjelder spesielt omsorg for egne foreldre, svigerforeldre, partnere og barn. Mange kvinner med slike omfattende omsorgsoppgaver utvikler selv psykiske plager med slitenhet, bekymringsangst og depresjoner.

Ulike økonomiske og sosiale forhold bidrar også til at kvinner har høyere risiko for å utvikle depresjon.  Flere kvinner enn menn arbeider i typiske lavtlønnsyrker. Samtidig får kvinner dårligere betalt når de gjør sammen jobb som menn. Dette gjør at flere kvinner enn menn sliter økonomisk. I mange parforhold er kvinnen økonomisk avhengig av mannen. Dette skaper en økonomisk usikkerhet hvor kvinnene kan få følelsen av å være underlegne og at mannen har “taket” på dem. Slik vedvarende økonomisk usikkerhet disponerer for utvikling av depresjon.

Kvinne ligger i sengen og sliter med å sove

For å opprettholde god mental helse må kvinner føle seg trygge og respekterte i sine nære relasjoner. En australsk nettside, Beyond Blue, skriver at 1 av 4 australske kvinner har opplevd fysisk eller seksuell vold av en nåværende eller tidligere intim partner. Slike opplevelser med vold, overgrep, fysisk og seksuelt misbruk fremmer utvikling av depresjoner og posttraumatisk stress i årevis etterpå. Kvinner som har opplevd dette har økt risiko for å ende opp med selvmord. Lesbiske og biseksuelle opplever også mer angst og depresjon enn heterofile kvinner. De har også større risiko for selvmord og selvskading og opplever oftere å bli diskriminert, utestengt eller mobbet.

Vi har her pekt på noen av de vanligste faktorene som er medvirkende til at kvinner er utsatt for å få depresjoner. Menn har andre utfordringer som bidrar til deres depresjoner.