Mange legemidler kan motvirke depresjon. Effekten kommer vanligvis etter 2-3 uker. Bivirkninger kommer som regel raskt, men kan ofte bedres over litt tid. Vanligste bivirkninger er kvalme, dårlig seksualfunksjon, trøtthet, søvnvansker, vektøkning og munntørrhet. Noen blir følelsesmessig flate, mens andre kan bli unaturlig aktivert og andre igjen kan bli irritable. Det skrives ofte om at de legemidlene mot depresjon, som også kalles for "lykkepiller", ikke virker. Det vi helt sikkert vet er imidlertid at hvis du har en alvorlig form for depresjon så hjelper det å ta slike medisiner. Har du ikke en mer alvorlig depresjon så er kanskje ikke det å ta tabletter en del av løsningen for å bli bedre.

Faren for selvmord øker de første 4 ukene av behandlingen. Det er bare leger som kan forskrive legemidler mot depresjon. For noen er det nok med 3 måneders behandling mens andre trenger medisiner i flere år. Slutt aldri brått med slike medisiner.

Vanlige legemidler som brukes mot depresjon

 • Cipralex/Escitalopram/Cipramil/CitalopramFluoxetin/Fontex
 • Paroxetin/Seroxat
 • Sertralin/Zoloft
 • Anafranil/Klomipramin
 • Surmontil
 • Noritren
 • Cymbalta/Duloksetin
 • Efexor/Venlafaxin/Venlix
 • Brintellix
 • Tolvon
 • Remeron
 • Wellbutrin