• Deprimerte blir ofte passive og trekker seg unna samvær med andre mennesker. Da blir det vanskeligere ta initiativ til å få kontakt med andre.
 • Vi husker gjerne hendelser som er i samsvar med hvordan vi føler oss. Depresjon åpner opp for en strøm av vonde og negative minner og stenger positive minner ute.
 • En deprimert person bruker mye tid på å gruble og bekymre seg. Kvernetanker er plagsomme og forverrer depresjon. Mange utvikler store søvnproblemer. Det kan forsterke tungsinnet og øke følelsen av ikke å orke noe.
 • Mange møter problemer og vanskeligheter i parforhold, venneforhold, arbeid, skole eller fritid. En depresjon gjør det enda vanskeligere å løse slike problemer.
 • Et kjennetegn ved depresjon er mangel på energi og en opplevelse av at ingenting nytter.
 • Mange synes ikke at de fortjener å ha det bra.
 • Mange synes ikke de er noe verd.
 • Depresjon er selvforsterkende. Den tapper kroppen for krefter. Alt blir et ork. En alvorlig depresjon hindrer deg i å utføre selv enkle dagligdagse gjøremål.
 • Depresjonen har en egen evne til å gjøre alt meningsløst.
 • Mange føler seg urolige og engstelige.
 • Det er vanlig å slite med angst.
 • Livet mister mening.
 • Mange får innsovningsproblemer og plages med urolig søvn.
 • Andre plages med å våkne tidlig om morgenen.
 • Du kan føle deg irritabel, klarer ikke å spise, føler deg tappet for energi og klarer ikke å ta beslutninger
 • Du kan ha lyst til å gråte hele tiden.
 • Du føler deg maktesløs fordi du ikke klarer å bli bedre.

Se filmen "I had a black dog, his name was Depression"