Ordet depresjon kan oppleves som litt skummelt. Mange vet ikke helt hva det innebærer, og hvor grensen mellom humør og sykdom går. For å gjøre det enklere, bruker man kriterier for å vurdere om en person har en depresjon.

Diagnosekriterier fra Verdens helseorganisasjon indikerer om du kan ha en depresjon eller ei.

1. Føler du deg ofte trist og nedstemt?

2. Har du mindre glede av aktiviteter nå enn du hadde før?

3. Har du lite energi og overskudd?

Er du deprimert? Del 2.

Svar på disse 9 spørsmålene for en sikrere diagnose.

1. Har du dårlig selvtillit?

2. Føler du skyldfølelse eller dårlig samvittighet?

3. Har du dårligere selvbilde enn før?

4. Tenker du noen ganger at det hadde vært bedre å være død, som at livet ikke er verdt å leve?

5. Har du problemer med å konsentrere deg og huske det du skal?

6. Synes du det er blitt vanskelig å ta bestemmelser?

7. Orker du lite og har vansker med å komme i gang med ting?

8. Sover du for lite eller for mye?

9. Har du dårlig matlyst eller spiser du for mye?