Når du er deprimert vil du kjenne plagsomme, kroppslige reaksjoner. Du vil ha vonde, vanskelige følelser og tunge tanker. Dette kalles depressive symptomer. Mengden av slike symptomer sier noe om hvor deprimert du er.

Symptomene må ha vart i minst to uker før det er aktuelt å vurdere om du har en depresjon. For å være deprimert må du ha minst to av de tre hovedsymptomene og minst 2 av de nevnte tillegg symptomene.

Trykk så på svaret som passer for deg for hvert spørsmål..

Hovedsymptomer på depresjon

1. Du føler deg trist og nedstemt

2. Du finner ikke interesse eller glede i aktiviteter som vanligvis er lystbetont

3. Du kjenner deg kraftløs. Du har lite energi og lite overskudd

Tillegg symptomer på depresjon

1. Har du dårlig selvtillit eller selvfølelse?

2. Har du skyldfølelse eller selvbebreidelse?

3. Føler du deg mislykket?

4. Har du tanker om at det er bedre å være død eller tanker om å ta ditt eget liv?

5. Har du konsentrasjonsvansker og vansker med å ta bestemmelser?

6. Orker du lite og har vansker med å komme i gang med ting?

7. Sover du dårlig eller sover du for mye?

8. Har du dårlig matlyst eller overspiser du?