Hva er depresjon?

Depresjon er tilstand med følelsesmessige og kroppslige symptomer som på en vond og negativ måte påvirker våre tanker og handlinger slik at vi opplever psykisk smerte og får redusert funksjonsnivå på en rekke livsområder. Depresjon defineres som en psykisk lidelse og alle kan frammes av en depresjon. Om lag 10% av befolkningen er til enhver tid plaget av depresjon. Sorg kan på mange måter gi mange av de samme symptomene som en depresjon. Mens depresjon ofte trenger behandling så gir sorg naturlige og normale reaksjoner som skal gjennomleves og vanligvis ikke trenger noen tiltak eller behandling utover at en tillater seg å sørge i en kortere eller lengre periode.

Noen utvikler depresjon etter å ha blitt ramme av ytre belastende påkjenninger mens andre har arvelig disposisjon for å utvikle en depresjon. Noen får sterke, invalidiserende symptomer, mens andre bare får letter grader av depresjon.

Se filmen "I had a black dog, his name was Depression"

Tanker og følelser du kan ha når du er deprimert:

 • Jeg føler meg så aleine.
 • Jeg er så ensom.
 • Jeg er så trøtt og sliten.
 • Jeg orker ikke mer, jeg holder ikke ut.
 • Ingen er glad i meg.
 • Ingen ting nytter, alt virker håpløst.
 • Jeg hater meg selv.
 • Det er ingen vits i å leve.
 • Jeg er så trist og nedstemt.
 • Ingen ting er interessant eller moro lenger.
 • Jeg er så fortvilet.
 • Jeg synes ingen ting er moro lenger.
 • Det er bedre å være død enn å ha det slik.

Ting som mange gjør når de er deprimert, men som ikke hjelper:

 • Trøstespise godteri og søtsaker
 • Drikke oftere og mere alkohol
 • Isolere seg hjemme uten å ta kontakt med noen
 • Slutte å ringe eller ta telefonen
 • Slutte å gå ut der en kan treffe noen kjente.
 • Sitte unormalt mye i sofaen og se på TV eller foran pc med dataspill.
 • Gruble over egne nederlag og prøve å finne årsaker til depresjonen i fortida
 • Bekymre seg over framtida og at en vil klare seg og at det ikke vil gå bra.

Andre kjennetegn ved det å være deprimert

 • Selv hverdagslige småting kan være vanskelig å få gjort.
 • Små problemer kan virke kjempestore
 • En kan få skyldfølelse for ting det er helt urimelig å ha noe skyld for.
 • Fargene forsvinner og tilværelsen blir grå og fattigslig.
 • En kan bruke mye tid på å gruble og bebreide seg selv helt urimelig.
 • En har lett for å gråte og se negativt på ting.
 • En får dårlig selvtillit og mister trua på seg selv.

Symptomer du kan kjenne på kroppen når du er deprimert

 • Vanskeligheter med å komme i gang om morgenen.
 • Dårlig matlyst og vekttap.
 • Rastløshet og uro.
 • Dårligere hukommelse. Mister oversikten.
 • Tenker eller snakker mye om døden.
 • Søvnvansker og trøtthet.
 • Mistet interessen for aktiviteter.
 • Mangler konsentrasjon eller har vanskeligheter med å ta avgjørelser.

Hvis du er deprimert vil du kjenne deg igjen i mange av disse forholdene. Ingen har alle symptomene og for noen vil plagene variere fra dag til dag eller uke til uke. Hvis du har mistet noen du er glad i så kan sorgen gi mange av de samme symptomene som en depresjon.